DỊch vụ

Kết nối với Green Park

Dịch vụ quản lý khu công nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động vận hành hàng ngày của Green Park Vĩnh Phúc.

 

QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

Quản lý khu công nghiệp một cách hệ thống thông qua trang thiết bị mạng và viễn thông công nghệ cao.

HỖ TRỢ TRƯỚC VÀ SAU CẤP PHÉP

Cung cấp dịch vụ một điểm dừng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp từ giai đoạn đầu tiên khi lựa chọn vị trí cho đến quá trình vận hành, bao gồm các nội dung như: Hành chính, Tài chính, Thuế,...

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

Green Park Vĩnh Phúc cung cấp cơ sở đào tạo công nhân, đồng thời tiến hành đạo tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp để vận hành khu công nghiệp một cách hiệu quả, bền vững.

DỊCH VỤ XE BUÝT

Green Park Vĩnh Phúc triển khai dịch vụ xe buýt song song với xây dựng các cơ sở tiếp nhiên liệu, đảm bảo cho quá trình di chuyển của cán bộ, công nhân viên trong khu công nghiệp.

DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN

Suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những dịch vụ nổi bật tại Green Park Vĩnh Phúc.

DỊCH VỤ VẬN TẢI

Cung cấp dịch vụ vận tải và bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện trong và ngoài khu công nghiệp.